Nasze usługi

Zakres naszych standardowych usług obejmuje:

Księgowość


Prowadzimy ewidencję księgową, dokonujemy rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT, sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania dla celów statystycznych, przygotowujemy stosowne deklaracje podatkowe jak również utrzymujemy stały kontakt z urzędami skarbowymi.

Kadry i płace


Sporządzamy listy płac, obliczamy składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowujemy rozliczenia roczne, obliczamy składki do ZUS, sporządzamy i wysyłamy odpowiednie deklaracje do ZUS, prowadzimy kartoteki pracownicze.

Konsultacje księgowe


Udzielamy konsultacji dotyczących zagadnień księgowych oraz kadrowo-płacowych w zakresie obejmującym bieżącą działalność lub związanym z planami na przyszłość.

Rozliczanie projektów unijnych


Posiadamy doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych - prowadzeniu odpowiedniej ewidencji i sporządzaniu raportów określonych przez wytyczne dokumentacji projektowej.

Doradztwo podatkowe


Nasi specjaliści od podatków oraz współpracujący z nami doradcy podatkowi są do dyspozycji naszych Klientów, po to, aby udzielić porad z zakresu prawa podatkowego oraz przedstawią swoje opinie w odniesieniu do zadanych tematów problemowych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów


Dokonujemy zapisu operacji gospodarczych, prowadzimy ewidencje majątku trwałego oraz wyposażenia, przygotowujemy zgłoszenia do ZUS oraz deklaracje podatkowe.

Sprawozdawczość, raportowanie


Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami klientów, opierając się na przekazanych nam wzorach, lub też przedstawiając własne propozycje raportów.

 Weryfikacja ksiąg


Sprawdzamy prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowych i podatkowych, dokonujemy analizy aktualnego stanu ksiąg oraz przedstawiamy nasze propozycje korekt.

Rejestracja spółek, likwidacje,


Przeprowadzamy proces rejestracji spółki, wypełniamy stosowne formularze i wnioski, składamy je do odpowiednich urzędów jak również monitorujemy przebieg procesu rejestracji.

Badanie sprawozdań finansowych, audyt


Świadczymy usługi związane z badaniem sprawozdań finansowych oraz sporządzaniem opinii audytorskich.
Szukaj